הסדרים חוקיים

אוקראינה היא אחת המדינות היחידות בעולם שבה החוק מאשר ומסדיר כראוי את השימוש בטכנולוגיות פריון (בפרט פונדקאות ותרומת ביציות) במסגרות של טיפולי פוריות.

 

סעיף 123 של הקוד משפחה של אוקראינה מאשר שילד שנולד מאם פונדקאית, כתוצאה של הסתייעות בטכנולוגיות פריון שייך להורים המיועדים. זה כולל מקרים שבהם משתמשים בתרומת ביציות.

  • במקרה שאישה יולדת ילד שנוצר כתוצאה מהסתייעות בטכנולוגיות פריון, והמעשה בוצע בהסכמתו הכתובה של בעלה, הבעל נרשם כאביו של הילד.
  • במקרה של העברת עובר אנושי שנולד על ידי שני בני זוג כתוצאה מהסתייעות בטכנולוגיות פריון אל הרחם של אישה אחרת ההורים הביולוגיים של הילד יהיו אלה שזכאים להיות רשומים כהורים החוקיים של הילד שנולד.
  • בני זוג יהיו מוכרים וירשמו כהורים מהבחינה החוקית של ילד שנולד על ידי אשה כתוצאה מהעברת העובר אנושי שנוצר ע"י בעלה ואשה אחרת בסיוע טכנולוגיות תומכות פריון.

 

"יסודות החקיקה סעיף 48 לחוק של אוקראינה בענייני בריאות של אוקראינה" מציין תנאים להפריה חוץ גופית:

ההפריה החוץ גופית והחזרת העוברים מתבצעת על פי התנאים והסדר שקבע משרד הבריאות של אוקראינה, ובהתאם לסיכום הרפואי הבריאותי של האישה שהגיעה לגיל קביל מבחינה משפטית ומבוסס על הסכמה בכתב של בני הזוג , האנונימיות של תורמת הביציות וסודיות רפואית.

 

צו #140/5 מיום הרישום של התינוק מוסדר על ידי 18 נובמבר 2003 שהונפק על ידי משרד המשפטים של אוקראינה תחת הכותרת "אודות שינויים ותיקונים לתקנות רישום של פעולות אזרחיות באוקראינה"::

סעיף 2.2. במקרה שאשה שבה הושתל עובר אנושי, לאחר הורתו על ידי בני זוג, יולדת ילד, הרישום של הילד מתבצע על בסיס בקשה בכתב של שני בני הזוג המעיד על הסכמתם להעברת העוברים. במקרה זה מוגשת הסכמה בכתב של האישה שילדה את הילד לצד המסמך רפואי המאשר שהאישה הזאת בפרט ילדה את הילד הזה, כדי לאפשר לבני הזוג להיות רשום כהורים המשפטיים של הילד, מאושר נוטריונית.

 

קובע מי זכאים הקוד האזרחי של אוקראינה להשתתף בתוכניות המבוססות על טכנולוגיות פריון: סעיף 281: לאשה או לגבר בגיל החוקי המתאים יש את הזכות להשתמש בטכנולוגיות פריון המבוססות על ייעוץ רפואי ועל פי התנאים ובסדר הפעולות שנקבעו על ידי החקיקה.

 

צו #787 של משרד הבריאות האוקראיני מה- 09.09.2013 שכותרתו "בעניין אישור של נוהל הקובע סדר של ביצוע טכנולוגיות פריון" מסדיר את סדר הפעולות המתייחסות לשימוש בטכניקות פריון:

  • תוכניות שמשתמשות בטכנולוגיות פריון תבוצענה רק במוסדות בריאות מוכרים.
  • לחולים יש את הזכות לבחור את המוסדות הרפואיים שיבצעו עבורם תוכניות המסתייעות בטכנולוגיות פריון.
  • ניתן להשתמש בטכנולוגיות פריון בהתבסס על ייעוץ רפואי והסכמה בכתב בטופס בקשה של המטופל / מטופלים על פי בקשות שאושרו על ידי משרד הבריאות של אוקראינה.
  • אשה ו / או גבר גיל בגיל החוקי המתאים רשאים להשתמש בטכנולוגיות פריון המבוסס על ייעוץ רפואי, בהתאם לסעיף 281 של הקודקס האזרחי של אוקראינה.
  • פרוצדורות רפואיות המשתמשות בטכנולוגיות פריון מתבצעות בתנאיי סודיות בהתאם לסעיף 40 לחוק יסוד מערכת הבריאות של אוקראינה.
  • תרומה של גמטות או עוברים היא הליך כאשר התורמים של גמטות תורמים את הגמטות שלהם (ביציות, זרע) או עוברים כדי שישמשו על ידי אנשים אחרים במהלך טיפולי הפוריות שלהם. החזרת העוברים מתבצעת על בסיס הנחיות רפואיות לאישה בגיל חוקי מתאים בתנאי של קיום הסכמה בכתב של המטופלים, אנונימיות התורם וסודיות רפואית.
  • לתורמים של גמטות אין זכויות הוריות על הילד שעתיד להיוולד.

בחירת אם פונדקאית

Database

אנו מסייעים לכם במציאת גברת אמינה ומסורה אשר תשא את התינוק שלכם באכפתיות הנדרשת.

Choose Surrogate Mother

בחירת תורמת ביציות

Database

חפשו בין המועמדות כדי למצוא את תורמת הביציות החלומית שלכם ובצעו את בחירתכם המיוחדת. רק תורמות ביציות קווקזיות הינן מועמדות לתוכניתכם.

Choose Egg Donor

כיצד להתחיל

שלבים עיקריים וטיפים

תוכניות הכוללות פונדקאות הן המורכבות ביותר במונחים אירגוניים ומשך הזמן הדרוש לביצועם. זוהי הסיבה שבשלה אנו ממליצים לכם לעבור במהירות על השלבים העיקריים של תוכנית הפונדקאות.

Read more